Filatelista,  rok 2005, numer 6(992)

Rejnowski Bronisław XII Spotkanie Naukowe i Edukacyjne PZF w Ciechocinku283
Chrostowski Waldemar Odszedł Do Domu Ojca Jan Paweł II Wielki (1978-2005)284-285
Duda Jerzy Co z Tą Filatelistyką286-287
Walocha Jerzy Niszczący Wpływ Kleju288
Auleytner Julian Próby Znaczków Komisji Rządzącej289-291
Rejnowski Bronisław Rekonstrukcja Arkusza Drukarskiego Znaczków z Przywieszkami Priorytet - Prioritaire292-293
Gdańskie Stemple "Podkówkowe"294
Rejnowski Bronisław Jaką Rolę Pełniły Pruskie Stemple "Entlastet" (na przykładzie listów gdańskich)295-297
Urbanek Jan Funkcja Stempla "Entlastet"297
Rejnowski Bronisław Gdańskie Rarytasy Kartek Pocztowychz 1929 roku298
Przybek Przemysław Pośrednictwa Pocztowe w Wolnym Mieście Gdańsk299-302
Rejnowski Bronisław Fałszywa Całość z Gdańska303
Przybek Przemysław Fazy Zużycia DatownikówPocztowych Na Przykładzie Wybranych Ostemplowań Wolnego Miasta Gdańska304-305
Duda Jerzy Lecznica Duszy (cz. VI) Słynni Bibliotekarze - Bibliofilatelia306-308
Romanowicz Zdzisław Emisje Specjalne z Logo WWF309
Rejnowski Bronisław Wiadomości Ze Świata310
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne Aukcje Filatelistyczne311
Rejnowski Bronisław Recenzje312-313
Poczty Okolicznościowe313
Czytelnicy Piszą 314-315
Wystawy316-318
Nowak Andrzej Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny "Światowe Dziedzictwo UNESCO"319
Z Życia PZF320-321
Nowości Polskie322-326
Nowości Zagraniczne327-330
Ogłoszenia i Reklamy331-334

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.