Filatelista,  rok 2004, numer 5(979)

Rejnowski Bronisław Historyczna data227
Rejnowski Bronisław Bezpieczeństwo i współpraca europejska228-230
Danyluk Zdzisław Gdzie stosowano stempel informacyjny "Referendum Europejskie 7-8 czerwca 2003"231
Rejnowski Bronisław Zeus i Europa232-233
Korc Adam Wielka inflacja i narodziny złotówki234-237
Lachowicz Krzysztof Poczta a bezrobocie w Polsce w latach trzydziestych ubiegłego wieku238-240
Michałowski Władysław Jeden grosz na bezrobotnych w 1926 Nowe przyczynki241-243
Falkowski Józef Błękitna Armia244-246
Urbanek Jan List pienięzny zSaksonii z 1854 roku247
Zaborowski Jan Znaki revenue - Coś więcej o wekslach pruskich248-249
Janik Zygmunt Jak zostać tematykiem wystawcą? Cz.VII250-251
Duda Jerzy Bibliofilatelia - Pierwsi drukarze i ich dzieła252-257
Malendowicz Ludwik K. "Bawole oko" pierwsze znaczki Brazylii258-259
Parfiniewicz Jerzy Grzecznościowo o "grzecznościówkach"260-261
Chrostowski Waldemar Niezauważony walor papieski Poczty Polskiej262
Zarzycki Franciszek Pod rozwagę władzom emisyjnym znaczków pocztowych w Polsce263
Walisch Stanisław Mało znany karnet ministerialny z 1936 r.264-265
Wystawy265-266
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne - Wiosenna aukcja u Lotha267
Z zycia PZF268
Nowości polskie269-270
Nowości zagraniczne271-274
Ogłoszenia275-278

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.