Filatelista,  rok 2004, numer 11(985)

Pamiętali o rocznicy563
Romanowicz Zdzisław Dlaczego potrzebna jest wiedza filatelistyczna564-565
Baran Victor Polska Siła Zbrojna Królestwa polskiego "Polnische Wehrmacht" 1916-1918566-567
Tokar Jerzy Poczta Polska na rzecz bezrobotnych w okresie międzywojennym568-569
Żuławski Aleksander Kontakty Polsko-Palestyńskie w latach miedzywojennych570-571
Piekut Janusz Zbigniew Ostemplowania na znaczkach "Wodzów" (I)572-573
Walocha Jerzy Blok nr 107 "Szlak Bursztynowy" z dorobioną drugą perforacją574-575
Walisch Stanisław Fałszerstwa znaków pocztowych na szkodę poczty - Tym razem dworki i papież576
Malendowicz Ludwik K. Całe Chiny sa czerwone. Najrzadszy znaczek Chin po 1949 roku577
Sokół Janusz Pieniądz na znaku pocztowym. Monety polskie XIV-XV w578-579
Skwarczyński Andrzej Historia teatru na znakach pocztowych (V)580-583
Rejnowski Bronisław Bezpieczeństwo i współpraca europejska cz. VII584-585
Kędzior Antoni Jagiełło - Grunwald - Matejko586
Korzeniowski Jan Polonijne dziurkowania znaczków pocztowych w Wielkiej Brytanii587-589
Kosmala Jacek Wielka aukcja filatelistyczna w Warszawie590
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne - Dwie u Lotha591
Piekarz Lucjan Laureaci medalu PZF za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych592
Rejnowski Bronisław Recenzje - Dzieje poczty przemyskiej593
Rejnowski Bronisław Recenzje - Poczta lotnicza z oblężonego Przemysla 1914-1915594-595
Kalka Marian Co przedstawia rysunek sezonowego stempla okolicznościowego z Bierzwnika?595
Wiadomości ze świata596-597
Z życia PZF598-599
Wystawy600-602
Nowości polskie603-607
Nowości zagraniczne608-610
Ogłoszenia611-615

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.