Filatelista,  rok 2003, numer 9(971)

Korc Adam Zaproszenie do Katowic451
Bożek Zbigniew Witamy na XIX OWF Katowice 2003452
Rejnowski Bronisław I Wszechsłowiańska Wystawa Filatelistyczna Katowice 5-13 maja 1934453-455
Kurczyński Antoni Klasa otwarta (Open class)456
Mikulski Zbigniew VI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Poznań 1955 / VII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Warszawa 1957457-461
Redakcja 75-lecie pierwszego bloku polskiego462
Walocha Jerzy Wzór ostatniego bloku polskiego sprzed wojny 1939 r.463
Kosmala Jacek, Rejnowski Bronisław Rzadkości i osobliwości w zbiorach znaczków polskich464-467
Malendowicz Ludwik K. Kongo i Kongo Belgijskie odwrotki z lat 1895, 1898 i 1915468-469
Rejnowski Bronisław Korespondencja ochotników z USA w Legionach Polskich470-475
Drzewiecki Przemysław Pierwsze przesyłki z Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Warszawie w 1944 r476-477
Walocha Jerzy Pierwsze polskie kartki pocztowe 478-479
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne - U Kohlera480-481
Heffner Jan Próba komputerowego określenia barwy482-485
Białek Henryk Recenzje - Hokej na trawie sportowy i filatelistyczny wizerunek sportu486
Redakcja Fepa News o porwaniu Europy486
Pszczółka Józef Europejskie spotkanie młodych Svitavy 26-29.06.2003487
Krasiński Kazimierz Wernisaż filatelistyczny zbioru profesora Zygmunta Wiatrowskiego we Włocławku488-489
Wystawy490-491
Z zycia PZF492-493
Nowości polskie494-495
Nowości zagraniczne496-498
Ogłoszenia499-502

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.