Filatelista,  rok 2003, numer 5(967)

Rejnowski Bronisław Usunąć ze zbiorów falsyfikaty227
Wiatrowski Zdzisław Trzeba podjąć zdecydowana walkę z fałszerstwami228-229
Wiatrowski Zygmunt Ciechocińskie Cenntrum Działalności Naukowo-Badawczej i Edukacyjnej PZF230-231
Walisch Stanisław Dalsze odkrycia nienotowanych położeń znaku wodnego III na polskich znaczkach z lat 1958-1963232
Janik Zygmunt Epizody z historii "Polski 1" cz.XVI233-235
Walocha Jerzy O polskich odwrotkach polemicznie236
Romanowicz Zdzisław Nowości znaczków z logo WWF z drugiego półrocza 2002237
Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce cz. 73238-239
Janik Zygmunt Pasjonaci240-241
Redakcja Wyniki konkursu zwyciężył znaczek nr kat. 3823241
Rejnowski Bronisław Czytelnicy pytaja redakcja odpowiada - Nowara 154 co to za bitwa?242-243
Czucharski Antoni Czytelnicy pytaja redakcja odpowiada - Jakie są właściwie wymiary bloku nr 21?243
Młody Filatelista244
Wiatrowski Zygmunt Konferencja Europejskiej Akademii Filatelistyki w Bremen245
Żuławski Aleksander Wymiary kopert Ck 6246
Rejnowski Bronisław Czy z Sanoka247
Kosmala Jacek Rok 2003 rokiem stulecia lotnictwa248
Rejnowski Bronisław Osobliwości znaczków polskich - Blok Edukacji z czarnym numerem248-249
Mikulski Zbigniew Wprowadzenie znaczków pocztowych w Królestwie Polskim w 1858 roku250-254
Rejnowski Bronisław Mity greckie - porwanie Europy255-259
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne - W firmie Kohler260-261
Wystawy262-263
Z życia PZF263-267
Nowości polskie268-271
Nowości zagraniczne271-274
Ogłoszenia274-278
Walocha Jerzy O polskich odwrotkach polemicznie279

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.