Filatelista,  rok 2003, numer 3(965)

Rejnowski Bronisław Jubileuszowy Rok Filatelisty - Prawie pół wieku w slużbie polskiej filatelistyki115
Janik Zygmunt Epizody z historii "Polski 1" cz.XIV116-117
Manterys Janusz Śląsk cieszyński - uwaga na nalepki paczkowe118-119
Jungjohann Heinz E., Walocha Jerzy Uwagi na temat obiegu polskich znaczków z nadrukiem S.O. z 1920 roku120-121
Rejnowski Bronisław Podział Śląska Cieszyńskiego121
Jendroszek Heinrich H. Szukamy dalej prowizoriuw z Dziedzic z 1919 roku122
Brzozowski Bronisław Pieczęcie urzędowe Dyrekcji Poczt dla Galicji we Lwowie123
Bielski Joachim Znaczki wstępne na Górnośląskim Obszarze Plebiscytowym 12-19 II 1920124-125
Rejnowski Bronisław Cyrk - sukces emisyjny roku 2002126-128
Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce cz. 72129-131
Wyniki kkonkursu dla młodych filatelistów "O czym chciałbys poczytać w miesieczniku Filatelista?"132-133
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne - Szwajcarska i dwie niemieckie / i w firmie Steltzer134-135
Bartkowiak Henryk Dziwne "Poczty"136
Janik Zygmunt Gwiazdkowy prezent - Podręcznik Specjalizowany Polskich Znaczków Pocztowych 1944-1999137
Heffner Jan Rozważania przy opracowywaniu eksponatu całostek138-139
Bartke Jerzy Prywatne dodruki firmowe na austriackich kartkach pocztowych140-141
Redakcja Kolonialne ciągoty II RP142
Telegram pocztowy143
Mąka Zdzisław Nieznane próby znaczka 5 zł tzw. łódzkiego z 1945 (nr kat Fi 360)144
Polonica144
Bartke Jerzy Co to za stemple? - Festyn Pocztowy "Oleandry"144
Rejnowski Bronisław Dwa warianty perforacji Bloku Fi 136145
Walocha Jerzy Recenzje - Jak cenzurowano korespondencję w Polsce w latach 1918-1922146-147
Heffner Jan Recenzje - Katalog beznominalowych kartek i kopert pocztowych z janem Pawłem II147
Bartke Jerzy Recenzje - Stemple pocztowe i cenzury na Śląsku Cieszyńskim do 1918 roku148
Domian Waldemar Znaczki nr 208 z niejednolitym ząbkowaniem liniowym149
Mróz Krystyn Nalepka "Auslagen" z Bydgoszczy149
Głowacki Bolesław Popieram apel pana Płażewskiego149
Wystawy150-152
Z życia PZF153-154
Rejnowski Bronisław Nakłady powtarzalne znaczków polskich od 21.09.2002 do 31.12.2002155
Nowości polskie156-157
Nowości zagraniczne158-161
Rejnowski Bronisław Ceny - Europa 2002 pierwsze notowania162
Ogłoszenia163-166
Póby znaczka tzw. łódzkiego z 1945 r nr kat Fi 360167

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.