Filatelista,  rok 2003, numer 2(964)

Malendowicz Ludwik K. Analiza wystawiennictwa na ogólnych Światowych Wystawach Filatelistycznych dekady 1992 - 200159-61
Janik Zygmunt Epizody z historii "Polski 1" cz.XIII62-65
Walocha Jerzy Przepołowiony austriacki znaczek dopłatny o nominale 10 hal z Tymowej z lutego 1919 r66-67
Karta telefoniczna z okazji XVIII Walnego Zjazdu Delegatów PZF67
Piekut Janusz Zbigniew Jeszcze o stemplach agencyjnych Deutsche Post Osten68-71
Ryndak Sławomir Wydanie Niemcom w 1941 r. żołnierzy polskich internowanych w Rumunii w świetle dokumentacji pocztowej72-73
Rejnowski Bronisław Madonny z Bazyliki Św. Piotra74-76
Redakcja 43. Konkurs - Plebiscyt na najładniejszy znaczek polski 2002 roku77-79
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne - 146 Aukcja w Dreźnie80-81
Regulamin XLI Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego "Unia Europejska"82-83
40 lat w służbie młodzieżowej filatelistyki83
Polonica84
Michałowski Władysław Opis posiadanych kopert Ck 685
Walocha Jerzy Ponownie o kopertach Ck 686-87
Wiadomosci ze świata88-89
Komorowski Andrzej Pierwsze emisje znaczków pocztowych Imperium Osmańskiego90
Tatarski Jacek Recenzje - 100 lat Francuskiej Maksimafilii91
Wystawy92-95
Z zycia PZF96-98
Nowości polskie99
Nowości zagraniczne100-105
Rejnowski Bronisław Ceny - walorów polskich w Michlu106
Ogłoszenia107-110
Rejnowski Bronisław Madonny z Bazyliki Św. Piotra111

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.