Filatelista,  rok 2003, numer 12(974)

Redakcja Drodzy czytelnicy619
Alexiewicz Władysław W hołdzie Papieżowi - Wspaniały album opublikowany pod honorowym patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego620-621
Rejnowski Bronisław Jan Paweł II na znaczkach pocztowych swiata wystawa w galerii "Pałac Prezydencki"622-623
Rejnowski Bronisław Warszawa Krajowa Wystawa Filatelistyczna624-625
Malik Jan KWF Kraków 2003626
Symonowicz Halina W Muzeum Poczty i Telekomunikacji627
Bochenek Zbigniew Wystawa Bielsko Biała Polak na Piotrowym Tronie628
Małysa Jan Pamiatki z Niegowici628
Rejnowski Bronisław Budowa formy drukowej bloku "VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce"629
Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce cz. 75630-631
Jarosz Krzysztof, Rejnowski Bronisław Typy poddruku znaczków z automatów Banpol632-633
Janik Zygmunt Jak zostać tematykiem wystawcą? Cz.II634-635
Duda Jerzy Bibliofilatelia - Księgi rękopiśmienne cz. I636-641
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne - W firmie Hobbyphilatelie642
Orliński Julian P., Zdyb Janusz Rok Generała Władysława Sikorskiego643
Zubielik Piotr W sprawie "Taryf Pocztowych"643
Alexiewicz Władysław Polonica644-645
Kuśmiderski Ryszard Wystawy - Do wspólnej Europy Lublin 2003646-647
Patralski Zbigniew Wystawy - Poczta i filatelistyka w dziejach Poznania647
Moskwa Jacek, Rejnowski Bronisław Wzory datowników i stempli pomocniczych Francuskich Poczt Polowych Armii Hallera w Polsce648-652
Wawrzyniak-Kurowska Izabela Gdzie był "Experimental P.O."?653
Nowości polskie654-655
Nowości zagraniczne656-659
Ogłoszenia659-663
Skorowidz za rok 2003664-670

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.