Filatelista,  rok 2002, numer 5(955)

Malendowicz Ludwik K. Purpurowa jednocentówka Gujany Brytyjskiej perła światowej filatelistyki227-229
Janik Zygmunt Epizody z historii "Polski 1" cz.IV230-232
Ryndak Sławomir Obozy jeńców wojennych na terenie Generalnego Gubernatorstwa (cz.VIII)233-235
Kral Jiri Polskie nazwy w stemplach pocztowych Orłowej236-239
Rejnowski Bronisław Trzy pierwsze znaczki nowej emisji obiegowej240-241
Czucharski Antoni Kiedy był pierwszy dzień obiegu? Błedne daty na FDC242-243
Romanowicz Zdzisław Nie tylko dla filatelistów - Czym jest plan emisji?244
Janik Zygmunt Entropia jako globalny program emisyjny245
Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce cz. 70246-247
Kalisiewicz Dariusz Historia Finałów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej na znakach pocztowych (część IV 1974-1986)248-255
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne - W firmie Kohler w Wiesbaden256-257
Lewiński Henryk Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce na beznominałowych kartkach pocztowych258-260
Recenzje - Dzieje poczty w Kaliszu261
Z życia PZF262-264
Nowości polskie265-267
Nowości zagraniczne268-272
Ceny - Nowe rekordy emisyjne273
Ogłoszenia274-278
Ze specjalizowanego zbioru279

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.