Filatelista,  rok 2002, numer 11(961)

Rejnowski Bronisław W Ciechocinku obradował XVIII walny zjazd delegatów PZF563-565
Malendowicz Ludwik K. Zbigniew Mikulski sygnatariuszem "Roll of distinguished philatelists"566-567
Malendowicz Ludwik K. 67 Kongres FIP Seul 10-11.08.2002568-569
Rejnowski Bronisław Rewolucyjny kalendarz francuski 1792-1806570-573
Malendowicz Ludwik K. Bardzo drogie grille574-575
Redakcja Paquebot z Bergen575
Janik Zygmunt Epizody z historii "Polski 1" cz.X576-578
Rejnowski Bronisław Warszawski stempel dopłaty z 1884 roku579
Klamut Andrzej Dokument legionowy z pola walki pod Kostiuchnówką580
Rejnowski Bronisław Indivisibiliter ac inseparabiliter581
Brzozowski Bronisław Komendant Józef Piłsudski i cenzura wojenna582-583
Zięba Jerzy Ostemplowania formacyjne dzowództwa wojsk polskich na Syberii (1919-1920)584-585
Michałowski Władysław Dwurodzajowe znaczki Poczty Polskiej II RP cz.II dokończenie586-589
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne - W firmie Cherrystone590-591
Przewłocki Michał Japońskie emisje z okazji XVII Mistrzostw Świata w Piłce Noznej592-593
Słodziński Andrzej Europejskie spotkanie młodych filatelistów Opole 2002594-595
Walisch Stanisław Osobliwości znaczków polskich - usterki nadruku na znaczku wydanym z okazji "Dnia Znaczka" w 1960 roku596
Kalka Marian List polecony z dwiema nalepkami R597
Jungjohann Heinz E. W sprawie stempli "V" na korespondencji GG598
Kwiatkowski George Dixon west camp598
Wyróżnienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego za działalność filatelistyczną599
Wystawy600-601
Z życia PZF601-602
Nowości polskie603-605
Nowości zagraniczne606-609
Ceny - W katalogu Scott 2003610-611
Ogłoszenia611-614
Michałowski Władysław Dwurodzajowe znaczki Poczty Polskiej II RP615

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.