Filatelista,  rok 2002, numer 10(960)

Malendowicz Ludwik K. Przed walnym zjazdem PZF507-508
Krzywicki Stanisław Dokąd zmierza polska filatelistyka?509
Białek Henryk W oczekiwaniu na pierwszy walny zjazd PZF w XXI wieku510-511
Wiatrowski Zygmunt Działalność naukowo-badawcza i edukacyjna w Polskim Związku Filatelistów512-513
Rejnowski Bronisław Nasz blok514-515
Broniec Marian Przedznaczkowe listy forszrusowe mające obieg na ziemiach polskich w XVIII i XIX wieku516-518
Banasiak Marek Nalepki "Auslagen" na listach forszrusowych z Wielkopolski518
Janik Zygmunt Mozaikowa kadencja519
Michałowski Władysław Dwurodzajowe znaczki Poczty Polskiej II RP cz.I520-523
Monkos Henryk, Schmutz Lesław Ajednak fałszerstwo kserograficzne. Studium badawcze.524-528
Michałowski Władysław 75 Rocznica otwarcia Pierwszej Pocztowej Międzynarodowej Linii Lotniczej Wodnopłatowców w Szczecinie529
Janik Zygmunt Epizody z historii "Polski 1" cz.IX530-531
Rejnowski Bronisław Kalendarz gregoriański 1582-2002532-533
Vostatek Miroslav Czechosłowacka Poczta Polowa w Wielkiej Brytanii w latach II wojny światowej534
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne - W firmie Loth535
Kołosow Lew Poczta na kresach wschodnich w latach 1939-1940 w relacjach byłych pocztowców536-537
Walisch Stanisław Osobliwości znaczków polskich - Czy istnieje drop obrożny538
Pawłowski Wiesław Perforacja na zagietych arkuszach538-539
Kral Jiri Wadliwa perforacja arkuszy znaczka nr 3703539
Reader Roy Narwik poczta polowa 30008539
Czytelnicy piszą540-541
Co to za stemple?542
Recenzje543
Wystawy544-547
Z życia PZF548
Nowości polskie549-551
Nowości zagraniczne552-554
Ogłoszenia555-558
Broniec Marian Przedznaczkowe listy forszrusowe559

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.