Filatelista,  rok 2001, numer 9(947)

EWF Euro-Cuprum 2001451
Białek Henryk Wartość znaczków a perspektywy filatelistyki452-453
Kołosow Lew Los korespondencji przejetej przez ZSRR we wrześniu 1939 roku454-456
Rejnowski Bronisław Z poczty polowej Nr 48 via Moskwę do Chotyłowa457
Baranowski Andrzej, Rejnowski Bronisław Korespondencja jeniecka z obozu w Brodach458-459
Charliński Grzegorz Przedruki z terenu okupacji ZSRR na znaczkach polskich460
Walocha Jerzy Uwagi na temat znaczków poczty doręczeniowej w Białymstoku z 1916 r.461-464
Vostatek Miroslav Czesi na Wołyniu465
Przewłocki Michał Zarys historii poczty japońskiej cz II466-471
Janik Zygmunt Publicystyczne cacko472-473
Piekut Janusz Zbigniew Bando473
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne - Zbiór "Wisła" na aukcji u Kohlera474-475
Ochsmann Egon Jubileusz 25-lecia działalności Klubu "Polonia" w Niemczech476
Rejnowski Bronisław Makulatura bloków nr 18 i 53 w zbiorach badawczych477
Kędzior Antoni Jerzy Franciszek Kulczycki podwójna narodowość478-479
Osobliwości znaczków polskich479
Redakcja Uwaga dzikie emisje !!!480
Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce cz. 62481
JAN Nie tylko dla filatelistów - Ujawnić nakłady FDC482
Gniewoszewski Zbigniew Czytelnicy pytają redakcja odpowiada - Czy przedwojenne koperty "listów lotniczych" miały ważność obiegową po wojnie?483
Parfiniewicz Jerzy Wiadomości ze świata - wojna znaczkowa w Norwegii484
Parfiniewicz Jerzy Wiadomości ze świata - nie tylko dla kolekcjonerów znaczków pocztowych ONZ485-484
Walocha Jerzy W sprawie znaczków radiowych DPO485
Recenzje486
Wystawy487-488
Z życia PZF488-489
Nowości polskie489-492
Nowości zagraniczne493-496
Ogłoszenia497-502
Walocha Jerzy Uwagi na temat znaczków poczty doręczeniowej w Białymstoku z 1916 r.503

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.