Filatelista,  rok 2001, numer 6(944)

Rejnowski Bronisław VIII Spotkanie naukowe i edukacyjne w Ciechocinku283-284
Berbeka Janusz Polskie wzorcowe próby maszyn drukarskich285-286
Rejnowski Bronisław Polskie wzorcowe próby maszyn drukarskich - Od Redakcji287-288
Mąka Zdzisław Próby ostatnich polskich znaczków drukowanych litografią289-290
Urbanek Jan Ciekawy stempel kontroli sanitarnej w czasie epidemii cholery w 1831 r.290
Kaczmarek Zbigniew A. Znaczki radiowe Niemieckiej Poczty Wschód291
Moskwa Jacek Kilka słów o francuskiej poczcie wojskowej292-294
Janik Zygmunt Wystwacy, medale i punkty czyli złoty splendor w narodowych barwach295-297
To i owo297
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne - Styczniowa w firmie Cherrystone298-299
Redakcja Wiadomości ze świata - Czesi mają znaczki z automatów299
Garczyk Andrzej Sport żużlowy300-301
Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce cz. 60302-303
Osobliwości znaczków p[olskich - Bloki Nr 124 z odwróconym numerem303
Walocha Jerzy Filatelistyczne aspekty podwyższenia opłat pocztowych za wysyłke kartek zamiejscowych z dniem 1 stycznia 1949 roku304-306
Pszczółka Józef Mlodzi w Czernichowie307
XXXIX MKF "Zamki i warownie w Polsce" półfinały308-309
Nie tylko dla filatelistów - sztuka dla wszystkich310
Nie tylko dla filatelistów - wystawy pocztowo filatelistyczne310
Redakcja Brawo Kredyt Bank PBI w Suwałkach (frankatura mechaniczna)311
Polonica311
Folwarczny Czesław Czytelnicy piszą - Nieuzasadnione wybrzydzanie312
Piekut Janusz Zbigniew Siedlce kilka słów o mieście i poczcie312-313
Grodziński Bonawentura Odbarwiony znaczek nr kat 2090313
Co piszą inni314-315
Rejnowski Bronisław Recenzje - Dzieje poczty na ziemiach polskich w czasie I wojny swiatowej316
Czytelnicy pytaja redakcja odpowiada317
Wystawy318-320
Z życia PZF321
Nowości polskie321-324
Nowości zagraniczne325-329
Ceny - Piąta aukcja w domu aukcyjnym Krzysztofa Skwary329-330
Ogłoszenia330-334
Próby znaczków dopłaty nr kat D 100 - D 103335
Polskie wzorcowe próby maszyn drukarskich335

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.