Filatelista,  rok 2001, numer 12(950)

Malendowicz Ludwik K. Kongres Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych619-620
Janik Zygmunt Dwa przyjemne przykłady621-622
Euro-Cuprum 2001 (cd z numeru 11/2001)623-625
Danyluk Zdzisław Czytelnicy pytają redakcja odpowiada - Co to za obóz625
Lewiński Henryk Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński na beznominałowych kartkach pocztowych626-628
Urbanek Jan Pierwsze stemple poczty pruskiej na ziemiach polskich629-631
Gryzel Jerzy Wspomnienie tamtego września632-633
Piekut Janusz Zbigniew Stempelki cenzury z kampanii 1939 roku634-636
Ryndak Sławomir Obozy jeńców wojennych na terenie Generalnego Gubernatorstwa (cz.III)637-639
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne - Lipcowa w firmie Cherrystone640-641
Romanowicz Zdzisław Nowości znaczków z logo WWF642
Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce cz.65643-644
Berkan Janusz Osobliwości znaczków polskich - Dzierżoń nieznany645
Polonica645-646
Mróz Krystyn Rok Paderewskiego646
Wystawy647-650
Z zycia PZF651-652
Nowości polskie653-654
Nowości zagraniczne655-658
Ogłoszenia659-663
Skorowidz za rok 2001664-670

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.