Filatelista,  rok 2001, numer 10(948)

Rejnowski Bronisław Dzień Znaczka507
Ryndak Sławomir Korespondencja jeńców wojennych z obozów zlokalizowanych na terenie tzw. Generalnego Gubernatorstwa508-512
Rejnowski Bronisław Jak zbudowane były arkusze nie wprowadzonych do obiegu znaczków513
Jungjohann Heinz E., Walocha Jerzy Nieznana frankatura mechaniczna z Generalnego Gubernatorstwa514
Walocha Jerzy Nie wprowadzony do eksploatacji datownik okolicznościowy GG515
Kołosow Lew Kilka słów o radzieckich datownikach na Zachodniej Ukrainie i Zachodniej Białorusi w latach 1939-1941516-517
Piekut Janusz Zbigniew O "Franku" pisali517
Rejnowski Bronisław Listy polecone z USA do Europy z końca XIX wieku518-519
Brink van den Rein Bakhuizen Od naszego korespondenta w Holandii - Euro tuż tuz520-521
Falkowski Józef Zbyt pochopne wnioski szkodzą polskiej filatelistyce522
Walisch Stanisław Formularze bezznaczkowe kartek pocztowych sprzed 43 lat523
Janik Zygmunt Filatelistyczne świętowanie524-525
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne - 312 Aukcja w firmie Kohler526-527
Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce cz. 63528-529
Redakcja Austriackie calostki pryuwatnego nakładu uzywane na ziemiach polskich oraz z polskimi nadrukami firmowymi w Austrii530-532
Walocha Jerzy Formularz versandstelle Krakau 3 z dotychczas nie katalogowanym tekstem informacyjnym532-533
Janik Zygmunt Nie tylko dla filatelistów - Tempora mutantur534-535
Dziemiańczuk Władyslaw Czytelnicy pytają redakcja odpowiada - Uzdrowiska Czerwonego Krzyża w czasie I Wojny Światowej gdzie jeszcze?535
Redakcja Osobliwości znaczków polskich - przesunieta perforacja536
Pyszny Jacek Młody filatelista - Eko-fil 2001537
Polonica537
Frąckiewicz Janusz Czytelnicy piszą - Stempel Paquebot z S/Y Hetman538
Domian Waldemar Czytelnicy piszą - Koperta prywatnego nakładu do listów zleceniowych538
Eysymonth Wacław Czytelnicy piszą - Czy stanie się cud539
Głuchowski Mirosław Czytelnicy piszą - Dla kogo te bloki539
Bogoni Danilo Wiadomości ze świata - Nagrody Asiago za rok 2000540
Wystawy541-544
Z życia PZF544
Nowości polskie545-548
Nowości zagraniczne549-553
Ogłoszenia554-558

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.