Filatelista,  rok 2000, numer 9(935)

Rejnowski Bronisław Sceny z Don Kichota450
Janik Zygmunt Spójrzmy na znaczki Hiszpanii451-453
Rejnowski Bronisław Sceny z Don Kichota454-455
Rejnowski Bronisław Hiszpańskie znaczki z automatów i nie tylko znaczki455-456
Tokar Jerzy Fałszerstwo na szkodę poczty znaczka 20 MK z ułanem457-458
Redakcja Stempel kontroli dewizowej w Grudziądzu458
Malendowicz Ludwik K. Kongres Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych459
Redaktor Znaczki z automatów czy frankatury mechaniczne460-461
Rejnowski Bronisław Nowy gatunek papieru do znaczków drukowanych techniką wklęsłodruku462-463
Redakcja Co to za stemple? - Datownik Lublin 2463
Jakucewicz Stefan Jeszcze dwa listy z "Dużym datownikiem"464-465
Mąka Zdzisław Przesyłanie tajnych i poufnych dokumentów w pierwszych latach powojennych465-466
Zięba Jerzy Ostemplowania formacyjne pociągów pancernych na korespondencji załóg 1919-1920467-471
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne - 309 Aukcja firmy Kohler472-473
Malendowicz Ludwik K. Tematyczne kluby zainteresowań cennym źródłem informacji dla zbieraczy474-475
Romanowicz Zdzisław Nowe emisje znaczków z WWF475
Rejnowski Bronisław Kiedy weszly do obiegu kartki lubelskie Cp 89 i Cp 90476-478
Calostki pocztowe z okazji roku 1900478-479
Garczyk Andrzej Kartki pocztowe na rok 1901 czyli na początek XX wieku480
Waler Alojzy Poczta samolotowa Rybnik - Kraków480
Poczta Polska już przynosi zyski481
Słodziński Andrzej Finał Ogólnopolski XXXVIII MKF Zdobycze XX wieku482-483
Błaszczyk Aleksander, Pawłowski Wiesław Konkurs plastyczny na projekt znaku pocztowego483
Niebrzydowski Jan Czytelnicy piszą - Z Polski do USA via Paryż484-485
Milewski Janusz Dziewiątki sprzed 101 lat485
Yamamoto Tsutomu List z Wilna do San Diego486
Orłowski Jan Wymiary bloków nr 59486
Wystawy487-490
Co piszą inni490
Nowości polskie491-493
Nowości zagraniczne494-497
Ogłoszenia498-502

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.