Filatelista,  rok 2000, numer 5(931)

Klamut Andrzej Enklawa Jasna Góra - ilustracje226
Rejnowski Bronisław Jubileusz pierwszych znaczków świata227-230
Klamut Andrzej Enklawa Jasna Góra studium badawcze stempli231-237
Baranowski Andrzej Listy radzieckiej poczty polowej które nie dotarły do adresatów238-242
Mąka Zdzisław Zmienione wiersze nadruków znaczków nr 345 PKWN z 1945 roku243
Schmutz Lesław, Adamczyk Janusz Działalność zespołu ekspertów na XVIII OWF Wałbrzych-Książ'99244-246
Janik Zygmunt Okopy Św. Trójcy i karnawal w Rio247
Rejnowski Bronisław Jak rozdzielono nowodruki PKOl248-249
Rejnowski Bronisław Zagraniczne aukcje filatelistyczne250-252
Danyluk Zdzisław Co to za stemple - Problem stempli poczt polowych Nr 1 i Nr 12253
Hejmowski Klemens 80 Rocznica zaślubin Polski z morzem254-255
Redakcja Polonica256-257
Rejnowski Bronisław To i owo257
Co piszą inni258-260
Redakcja Wiadomości ze świata - Filatelistyczna oprawa pielgrzymki Jana Pawła II do Ziemii Świętej261
Wystawy262
Z życia PZF262-263
Nowości polskie264-267
Nowości zagraniczne267-272
Ceny - Trzecia aukcja Krzysztofa Skwary w Katowicach272-273
Ogloszenia273-278
Klamut Andrzej Enklawa Jasna Góra - ilustracje279

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.