Filatelista,  rok 2000, numer 2(928)

Rejnowski Bronisław Reperkusje Sejmowe wprowadzenia opłat gotówkowych w Małopolsce w styczniu 1919 roku59-63
Aneks. Bardzo ważne zaraz czytać i wykonać. Zakaz frankowania przesyłek znaczkami austriackimi ….64
Walocha Jerzy Obieg znaczków wydania krakowskiego z 1919 roku cz.II dokończenie65-67
Madej Piotr Nie znane ostemplowania oddziału poczty na dworcu autobusowym w Katowicach68
Redakcja Dzikie emisje68-69
Jankowski Michał Czy polski zbieracz musi narzekać?70-71
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne - W szwajcarskiej firmie H.R. Schwrzenbacha w Zurychu71-72
Redakcja Wybieramy najładniejszy znaczek polski 1999 roku73-75
Brink van den Rein Bakhuizen Choroba Niderlandzka76-77
Janik Zygmunt Pucki eposik filatelistyczny78
Biernacka Bożena Filatelistyka tematyczna - Taniec ludowy w malarstwie Zofii Stryjeńskiej79-81
Kalisiewicz Dariusz Polscy piłkarze na zagranicznych znaczkach pocztowych82
Olejnik Jan Prymusy 2000 nominowani za rok 1999 / Zdobywcy prymusów83-85
Pierwszy lot Katowice Wiedeń 31.05.199985
Polonica86
Rybak Jan Czytelnicy pytaja redakcja odpowiada - Kartki z Tomaszowa Mazowieckiego87
Jabłoński Jerzy Czytelnicy pytaja redakcja odpowiada - Jeniecka kartka z II wojny88
Co piszą inni88-89
Białek Henryk Recenzje - Losy Polskich formacji wojskowych w Północnej Rosji i na Syberii90-91
Rejnowski Bronisław Recenzje - Fischer 200091-92
Cieślikowski Zbigniew Recenzje - Z historii lubelskiej poczty92-93
Rejnowski Bronisław Recenzje - Rocznik 1998 filatelistyki włoskiej / Mini katalog polskich kart telefonicznych93
Wystawy94-95
czytelnicy piszą - Radość z otrzymanego prezentu95
Z życia PZF96-97
Nowości polskie98-99
Nowości zagraniczne100-103
Rejnowski Bronisław ceny - Wzrost notowan walorów ZSRR w Michlu spadek cen najlepszych pozycji Wegier104
Ogloszenia105-110
Kalisiewicz Dariusz Polscy piłkarze na zagranicznych znaczkach pocztowych - ilustracje111-112

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.