Filatelista,  rok 2000, numer 12(938)

Jubileusz 150-lecia znaczków pruskich na ziemiach polskich618
Zyczenia dla PZF619-620
Wiatrowski Zygmunt 50 lat Polskiego Zwiazku Filatelistów621-624
Świąteczne frankatury mechaniczne625
Urbanek Jan, Rejnowski Bronisław Jubileusz 150-lecia znaczków pruskich na ziemiach polskich626
Rejnowski Bronisław List z Trzemeszna z pierwszego dnia obiegu znaczkow pruskich627
Malendowicz Ludwik K. 66 Kongres Międzynarodowej Federacji Filatelistyki628-629
Michalak Bogdan Błogosławiony Papież Jan XXIII przyjaciel filatelistów630-631
Rejnowski Bronisław List do Pana Boga632
Redakcja Poczta Polska nie ujawni wykazu zniszczonych znaków opłaty pocztowej?633
Bystry Wiktor Osobliwości znaczków polskich - Blok nr 87 z obniżona perforacją633
Janik Zygmunt Zwycięstwo Picassa634-635
Kowalik Karol Czytelnicy pytaja redakcja odpowiada - Jak zbudowany był arkusz drukarski nowodruków bloku PKOl?635
Połcik Wacław Filatelistyka w Zawierciu i na Ziemi Zawierciańskiej636-638
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne - W Firmie Cherrystone639-640
Wiadomości ze świata641
Rejnowski Bronisław Recenzje - Wielka Brytania Specjalizowany katalog Gibbonsa642
Redakcja Koniec Millennium643-646
Eysymonth Wacław Czytelnicy piszą - Więcej szkody niż pożytku647
Przybyła Roman Czytelnicy piszą - Captain Cook Study Unit647
Bobrowski Włodzimierz Czytelnicy piszą - Dlaczego nadal nie można nadać kartki pocztowej jako przesyłki poleconej?648
Wystawy648-651
Z życia PZF652
Nowości polskie653-654
Nowości zagraniczne655-658
Rejnowski Bronisław Ceny - Polska w nowym Michlu bez większych zmian658
Ogłoszenia659-663
Skorowidz za rok 2000664-670
Zwycięstwo Picassa671

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.