Filatelista,  rok 1999, numer 8(922)

Informator filatelistyczny - wstęp367
Międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia filatelistyczne368
Członkowie honorowi Polskiego Związku Filatelistów368-370
Honorowi prezesi Polskiego Związku Filatelistów370
Polski Związek Filatelistów - wladze naczelne370-372
Polska Akademia Filatelistyki372
Studium Filatelistyki PZF373
Okręgi i oddziały Polskiego Związku Filatelistów373-385
Eksperci PZF385-386
Rzeczoznawcy PZF do wyceny zbiorów filatelistycznych386-388
Kluby zainteresowań PZF388-389
Polskie kluby filatelistyczne za granicą i kluby zbieraczy polskich znaczków389-390
Wydawnictwa PZF390-391
Stałe spotkania wymienne filatelistów392-393
Biblioteki filatelistyczne393-394
Muzeun Poczty i Telekomunikacji394
Adresy zarządów pocztowych skupionych w UPU lub biur filatelistycznych394-399
Adresy związków filatelistycznych zrzeszonych w FIP399-401
Wykaz sklepów filatelistycznych w Polsce401-403
Berbeka Janusz Całostki polskie. Próba - makulatura - błąd drukarski. Dokonczenie404-405
Malendowicz Ludwik K. Jubileusz Jana Ryblewskiego405
Słodziński Andrzej Ogólnopolski finał XXXVII Mlodziezowego Konkursu Filatelistycznego "Ochrona środowiska"406-407
Wystawy407-408
Nowości polskie408-409
Nowości zagraniczne410-413
Rejnowski Bronisław Ceny413-414
Ogłoszenia414-418

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.