Filatelista,  rok 1999, numer 7(921)

Rejnowski Bronisław Rok Juliusza Slowackiego 1809 - 1849 - 1999311-313
Berbeka Janusz Całostki polskie. Próba - makulatura - błąd drukarski (I)313-315
Kamiński Aleksander Obóz w Bergen - Belsen w świetle dokumentacji archiwalnej316-318
Melnik Jeremi Zasady pomiaru podstawowych parametrów wydania krakowskiego z 1919 roku319-320
Piekut Janusz Zbigniew Stempel poczty peronowej w Bydgoszczy oraz dylemat - Dęblin czy Lublin?320-321
Parfiniewicz Jerzy O filmie.... i nie tylko322-323
Białek Henryk I zjazd absolwentów Studium Filatelistyki 324-325
Romanowicz Zdzisław Pomarzyć można...325
Janik Zygmunt Polak potrafi i vice versa326
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne327-328
Bielak Stefan 140 rocznica urodzin Ludwika Zamenhofa328
XXXVII Młodziezowy Konkurs Filatelistyczny "Ochrona środowiska"329-331
Słodziński Andrzej Międzynarodowy młodziezowy konkurs filatelistyczny Norymberga `99 - 150 lat niemieckich kolei żelaznych332-333
Z listów do prezesa ZG PZF prof. Ludwika K. Malendowicza333
Psujek Mirosława Młodzi z Olesnicy334
Strzelecki Jakub Wrażenia z KWF Grafilex`99334
Romanowicz Zdzisław Nowości z logo WWF335
Osobliwości znaczków polskich336
Polonica337
Wiadomości ze świata337-339
Rejnowski Bronisław Czytelnicy pytają - redakcja odpowiada339-340
Co piszą inni341-342
Recenzje343
Wystawy343-345
Z życia PZF346-347
Nowości polskie348-352
Nowości zagraniczne353-356
Rejnowski Bronisław Ceny357
Ogłoszenia358-362

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.