Filatelista,  rok 1998, numer 6(908)

Rejnowski Bronisław Emisja "Ochrony Bałtyku". Kolejny produkt drukarni skarbowej w Warszawie218-219
Henke Jerzy 120 lat UPU - Światowy Związek Pocztowy220-221
Bratkowski Ryszard Poczet królów i książąt polskich do 2000 roku221
Rejnowski Bronisław Run na arkusiki z Heinem z powodu runy222
Rejnowski Bronisław V konferencja naukowa PAF223
Jakubik Jerzy Pierwszy powojenny okolicznościowy stempel polecenia224
Guzowski Zbigniew Organizacje filatelistyczne w Krakowie 1898-1913225
Wyniki ankiety226
Janik Zygmunt Antologia zalet filatelistyki227
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne228
Grabczyński Jerzy Aukcja w firmie RAPP228
Osobliwości znaczków polskich229-230
Co to za stemple? - Jeszcze raz o datowniku Neumarkt (Dunajek)230
Romanowicz Zdzisław Mistrzostwa świata w piłce nożnej "Francja 98"231
Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce cz. 51232
Wiadomości ze świata233-234
To i owo - Nowy typ nalepek polecenia234-235
To i owo - Frankatury mechaniczne ZO PZF w Kielcach235
Baran Victor Stemple niemieckiej eskadry kotniczej w Poznaniu w czasie I wojny światowej236-237
Piekut Janusz Zbigniew List lotniczy z Berlina z 1941 roku via USA do Chin237
Kołosow Lew Polonica - Na Białorusi. Franciszek Skaryna absolwent Akademii Krakowskiej238
Co piszą inni239
Recenzje240-241
Czytelnicy piszą242-243
Wystawy244-245
Z życia PZF245-246
Nowości polskie247-248
Nowości zagraniczne248-251
Rejnowski Bronisław Ceny251-252
Ogłoszenia252-258

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.