Filatelista,  rok 1998, numer 4(906)

Rejnowski Bronisław Order Podwiązki, czyli "Hańba temu, kto widzi w tym coś złego"131-132
Szurek Jan Witaj wiosno!133
Tokar Jerzy Datowniki agencji pocztowych 1921-1939134-136
Piekut Janusz Zbigniew Nalepki "Centos" z warszawskiego getta136
Baranowski Andrzej Nie znany lubelski stempek propagandowy z 1922 r.137-138
Chrostowski Waldemar Nie zauważony walor papieski138
Rejnowski Bronisław 400-lecie śmierci ks. Jakuba Wujka139-140
Janik Zygmunt Patologia jako najwyższe stadium rozwoju141
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne142
Kalka Marian 60 rocznica kanonizacji Andrzeja Boboli143-144
Przewłocki Michał Poczta Japonii upamiętniła zimową olimpiadę i paraolimpiadę w Nagano144-145
Czytelnicy piszą145
Malik Jan Nakłady Cp 1141146
Polonica147-149
Słodziński Andrzej Młodzi w Rogowie Opolskim150
Szwemin Marian Wystawy - Śladem poszukiwaczy złota151-152
Kosmala Jacek Wystawy - PhilexFrance 99153
Z życia PZF153-154
Nowości polskie155-157
Nowości zagraniczne158-162
Parfiniewicz Jerzy Ceny - Ile za G.G. Niemiec od nas chce163
Ogłoszenia163-168
Wybieramy najładniejszy znaczek 1997 roku169

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.