Filatelista,  rok 1998, numer 3(905)

Schindler Zbigniew Wydanie krakowskie. Kryteria oceny autentyczności.91-92
Piekut Janusz Zbigniew Korespondencja Żydów z gett 1941-194292-94
Kamiński Aleksander Korespondencja więźniów z zastępczego więzienia śledczego w Mysłowicach w latach 1941 - 194595-96
Tokar Jerzy Datowniki agencji pocztowych o odrębnym wzorze z 1919 r.96-97
Haraburda Aleksander Prowizorium "Dopłata" w Siedlcach - II 1992? - 5 IX 199798-99
Madej Piotr Wirnik pośrednictwa pocztowego "LOT" w Warszawie99
Fijałkowski Wiesław Czy kolekcjonerzy kart telefonicznych będą partnerami filatelistów?100
Janik Zygmunt Poczta w encyklopedii101
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne102
Malendowicz Ludwik K. Najlepsze eksponaty tematyczne na światowych wystawach filatelistycznych. Udział poszczególnych krajów.103
Kral Jiri Szwejk w zeszycikach103
Osobliwości znaczków polskich104-105
Co to za stemple?105-106
Wiadomości ze świata106
Rejnowski Bronisław Co piszą inni107-108
Recenzje108-109
Czytelnicy piszą109
Rejnowski Bronisław Wystawy - KWF Bielsko-Biała 6-14 grudnia 1997109-110
Kosmala Jacek, Kurczyński Antoni, Malendowicz Ludwik K. Moskwa` 97111-112
Nowości polskie113-114
Nowości zagraniczne114-119
Rejnowski Bronisław Ceny119-120
Ogłoszenia120-126

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.