Filatelista,  rok 1998, numer 2(904)

Rejnowski Bronisław Rozmowa z prezesem zarządu głownego PZF prof. Ludwikiem K. Malendowiczem47-50
Schindler Zbigniew Geneza wydania krakowskiego w świetle "Polskich Znaków Pocztowych"51-52
Tokar Jerzy Agencje pocztowe w okresie międzywojennym52-53
Rejnowski Bronisław Urok dawnych listów53-54
Barański Stanisław, Falkowski Józef Działalność pocztowa w oflagach55-57
Vostatek Miroslav Dobry wojak Szwejk58
Janik Zygmunt Rok 1998 w klaserach59-60
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne60
Piekut Janusz Zbigniew, Rejnowski Bronisław Formularze kartkowe Zarządu Pomocy Amerykańskiej dla polski z 1919 roku61
XXXVI Młodziezowy Konkurs Filatelistyczny "Z biegiem Odry"62-63
Parfiniewicz Jerzy Wiadomości ze świata - Filatelistyka się rozwija63
Kołosow Lew Polonica - Na Białorusi - 900 lat Pińska64
Co piszą inni65-67
Recenzje67
Czytelnicy piszą67-68
Wystawy68-70
Z życia PZF70
Telekarty70-71
Nowości polskie72-73
Nowości zagraniczne74-78
Rejnowski Bronisław Ceny78-79
Ogłoszenia79-86

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.