Filatelista,  rok 1998, numer 11(913)

Rejnowski Bronisław Czyn zbrojny Polonii amerykańskiej w I wojnie światowej451-456
Szurek Jan Polskie znaki pocztowe wśród wierszy "Pana Tadeusza"457-460
Rejnowski Bronisław Koniec pewnej epoki w PWPW S.A.461
Piekut Janusz Zbigniew Korespondencja Żydów z gett 1941-1942 (II)462-464
Doliwa Bergen - Belsen464
Kamiński Aleksander Reperkusje przekształceń własnościowych na frankaturach mechanicznych465
Rejnowski Bronisław Promocja znaczka polsko-szwedzkiego466-467
Parfiniewicz Jerzy Strachy na Lachy468-469
Polonica469
Janik Zygmunt 80 rocznica powstania II RP470-471
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne471-472
Osobliwości znaczków polskich472-473
Recenzje473-474
Romanowicz Zdzisław Po raz pierwszy zimowe igrzyska olimpijskie w Polsce w roku 2006?475
Co piszą inni476-477
Czytelnicy piszą478-479
Wystawy480-481
Z życia PZF482-484
Nowości polskie485-487
Nowości zagraniczne488-491
Rejnowski Bronisław Ceny492
Ogłoszenia493-498

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.