Filatelista,  rok 1998, numer 10(912)

Rejnowski Bronisław XVII Walny Zjazd Delegatów PZF wybrał nowe władze399-400
Walisch Stanisław, Lustig Andrzej Polskie znaczki produkowane w NRD w rolkach do automatów401-403
Rejnowski Bronisław Nowa skala barw na "dworkach"404-405
Jakubik Jerzy Koperty listów zleceniowych - (cz. II - dokończenie)405-406
Kamiński Aleksander Czy rzeczywiście problem kontroli dewizowej przesyłek został do końca wyjaśniony?407-408
Bartkowiak Henryk Stemple polecenia Zaolzia 1938-1939408
Rejnowski Bronisław Korespondencja jeniecka Zaolzian409
Pokłosie ŚWF "Izrael `98"410
Janik Zygmunt Choroba dziedziczna?411
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne412
Słowiński Krzysztof O atraktycyjności tematycznej polskich znaczków krytycznie413-414
Parfiniewicz Jerzy Dla miłośników opery414
Romanowicz Zdzisław XVI mistrzostwa świata w piłce nożnej Francja`98 - już za nami415
Wiadomości ze świata416-417
Polonica417
To i owo417
Parfiniewicz Jerzy Trochę odprężenia od poważnej tematyki418
Czytelnicy piszą419-420
Recenzje421-423
Co piszą inni?423
Telekarty424-425
Wystawy425-428
Z życia PZF429-430
Nowości polskie431-436
Nowości zagraniczne436-439
Rejnowski Bronisław Ceny440
Ogłoszenia441-446

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.