Filatelista,  rok 1997, numer 7-8(897-898)

Rejnowski Bronisław Pierwszy rok obiegu znaczków emisji "Znaki Zodiaku"248-250
Szurek Jan W obronie autentyczności datownika Lublin 1 z 31 12 1944r.251-253
Księski Janusz Stempelki kontroli dewizowej przesyłek z lat 1945-1946254
Rejnowski Bronisław Stemple urzedu pocztowego Warszawa 20 z lat 1925-1939255
Banaszkiewicz Mieczysław Jubileusz "czarnych" nalepek polecenia256-257
Kaczmarek Zbigniew A. Generalna Gubernia czy Generalne Gubernatorstwo?258
Janik Zygmunt Filatelistyka kształci258-259
Zaborowski Jan Revenue. Znaczki Premiowe G.G. cz. 1260-261
Hadaś Edward Poczta Gdańska w czasach Prus Królewskich262-263
Adamczyk Janusz Rocznica, której nie było264-265
Malendowicz Ludwik K., Stranz Michał, Kosmala Jacek Kongres Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych (FEPA)265
Kalka Marian 25-lecie Bulli papieża Pawła Vi "Episcoporum Poloniae Coetus"266-268
Rawiński Marian Maksimafilia268
Parfiniewicz Jerzy Film a rzeczywistość269
Wildenberg A. Filatelistyka w Izraelu270-271
Janik Zygmunt Chleba naszego powszedniego...271
Cieślikowski Zbigniew Takie były początki.. Z dziejów PZF272-277
Stulecie śmierci Heinricha von Stephana278
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne279
Osobliwości znaczków polskich280-281
Wróbel Leon Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny pn. "Na Warmii i Mazurach". Półfinały we Wrocławiu282
Kołaciński Ireneusz III Wystawa Debiutów Młodziezowych w Łodzi282-283
Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce cz. 48284-285
Wydawnictwa Klubów Zainteresowań285
Co to za stemple?286
Polonica287-289
Wiadomości ze świata289-293
Co piszą inni293-295
Recenzje296-297
Czytelnicy piszą297-300
Wystawy301-306
Z życia PZF306-308
Nowości polskie308-313
Nowości zagraniczne314-317
Rejnowski Bronisław Ceny318
Ogłoszenia318-322

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.