Filatelista,  rok 1997, numer 6(906)

Hadaś Edward Gdańsk w sieci poczty krzyżackiej i hanzeatyckiej203-204
Tokar Jerzy Polskie znaczki bez przeduku "Port Gdańsk" stosowane w Wolnym Mieście Gdańsku205-206
Berbeka Janusz Próba czy maulatura?207-208
Piekut Janusz Zbigniew Poczta żydowska w getcie w Kosowie Lackim209-210
Rejnowski Bronisław Chanuka 96210-211
Adamczyk Janusz Co warto przypomnieć212
Janik Zygmunt Pierwszy impuls i co dalej?212
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne213-214
Tokar Jerzy Co to za stemple? Zagadkowy stempel gdański na "Siewcy"214
Milewska Ewa Nie tylko filatelistyką...215
Rejnowski Bronisław Zmiana układu liniatury na kopertach. Pierwsze polskie całostki z fluorescencją.216
Malendowicz Ludwik K. Najlepsze eksponaty tematyczne prezentowane na światowych wystawach filatelistycznych. Ich tematyka oraz analiza ocen217-219
Michalak Bogdan Jubileusz Klubu "Św. Gabriel". Przed 40 laty w Górce Duchownej219-220
Coś dla kolejarzy220
Osobliwosci znaczków polskich221-222
Czytelnicy piszą223-224
Recenzje225
Wystawy225
Z życia PZF226-228
Nowości polskie228-232
Nowości zagraniczne233-236
Rejnowski Bronisław Ceny236-237
Ogłoszenia237-242

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.