Filatelista,  rok 1997, numer 11(901)

Rejnowski Bronisław Czy kolekcjonowanie kart telefonicznych to filatelistyka?407-408
Melnik Jeremi Analiza przygotowań do przedruku PP/GGW. Próba rekonstrukcji (część I)409-411
Sękowski Aleksander Generalna Gubernia czy Generalne Gubernatorstwo?411
Barański Stanisław, Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczna korespondencja Żydów polskich w pierwszych latach okupacji cz. III - dokończenie412-414
Rejnowski Bronisław 70 lat maszyn frankujących w Polsce414-415
Bartkowiak Henryk Przez pocztę do NATO416
Tuz Anna Yvert et Tellier w internecie416
Janik Zygmunt Pożytek z ogłoszeń417
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne418
Wiadomości ze świata419-420
Czytelnicy piszą420-422
Recenzje422-423
Tuz Wojciech Finał konkursu "Na Warmii i Mazurach"423-424
Tuz Wojciech Geografia na znaczkach424
Wystawy424-427
Z życia PZF427-430
Nowości polskie430-432
Nowości zagraniczne433-436
Rejnowski Bronisław Ceny437
Ogłoszenia437-442

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.