Filatelista,  rok 1997, numer 10(900)

Listy gratulacyjne z okazji wydania 900 numeru "Filatelisty"367
Klima Jerzy B. Dzięki autorom, przyjaciołom...368-369
Parfiniewicz Jerzy "Filatelista" - dla nas - o nas - dzięki nam369-370
Rejnowski Bronisław Europa powinna mówić jednym głosem - rozmowa z Ingolfem Kapelrudem , prezydentem FEPA371
Zaborowski Jan Revenue - znaczki premiowe Generalnego Gubernatorstwa (cz. III - dokończenie)372-373
Barański Stanisław, Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczna korespondencja Żydów polskich w pierwszych latach okupacji (cz. II)373-375
Szurek Jan Odbudujmy i wyposażmy zalane szkoły!375
Janik Zygmunt Rozterki tematyka376-377
Wydawnictwa Klubów Zainteresowań377-378
Osobliwości znaczków polskich379-380
Wiadomości ze świata380-381
Czytelnicy piszą381-383
Recenzje383-384
Co piszą inni?384-385
Wystawy386-387
Z życia PZF387
Nowości polskie388-391
Nowości zagraniczne391-396
Rejnowski Bronisław Ceny397
Ogłoszenia397-402

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.