Filatelista,  rok 1996, numer 12(890)

Wyniki konkursu na najładniejszy znaczek polski 1995 r.443
Rejnowski Bronisław Boże Narodzenie w Betlejem444
Bartkowiak Henryk Ministrowi Łączności pod rozwagę445-446
Sękowski Aleksander Australia była pierwsza446-448
Jarzynkowski Andrzej I znów lot balonowy448-450
Malik Jan Emisje Poczty Czeskiej 1993-1996451-453
Janik Zygmunt Głos w plebiscycie454
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne454-455
Madej Piotr Co to za stemple?456
Malik Jan Wiadomości ze świata456
Recenzje457
Wystawy458-460
Z życia PZF461-463
Nowości polskie463-465
Nowości zagraniczne466-468
Rejnowski Bronisław Ceny468-469
Skorowidz469-474
Ogłoszenia474-478

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.