Filatelista,  rok 1996, numer 11(889)

Rejnowski Bronisław Od redaktora402
Brzozowski Bronisław Rosyjska poczta okupacyjna we Lwowie 1914-1915403-405
Woźniak Adam Lubomir Szlak wymiany przesyłek jenieckich w latach 1915-1918 za pośrednictwem Czerwonego Krzyża Austro-Węgry, Rosja i Włochy405-408
Kłaczyński Zbigniew Stempel eskadry lotniczej w Grudziądzu w 1915 roku408
Janik Zygmunt Z punktu widzenia wystawcy - (II)409-410
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne410-411
Malik Jan Matejki "Poczet królów i książąt polskich" na kartkach pocztowych411-414
Kruszewski Jerzy Usterki na Cp 999, 1022, 1038414-415
Osobliwości na znaczkach polskich415-416
Co to za stemple?416
Wiadomości ze świata416-418
Parfiniewicz Jerzy Polonica418-419
Filatelistyka tematyczna419-420
Co piszą inni420-422
Recenzje422
Wystawy422-428
Z życia PZF429
Nowości polskie429-431
Nowości zagraniczne431-433
Rejnowski Bronisław Ceny433-434
Ogłoszenia434-438

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.