Filatelista,  rok 1996, numer 10(888)

Piekut Janusz Zbigniew Nowe informacje o cenzurze wojennej przesyłek zagranicznych w 1946 roku363-365
Strug Karol, Żurawski Witold Polscy jeńcy wojenni w obozach i szpitalach kieleckich w 1939 roku - dokończenie365-367
Rejnowski Bronisław Przeciek ze Szwajcarii368
Kwasnikow Jurij, Tondrik Jurij Eksperymentalna poczta rakietowa369-370
Janik Zygmunt Filatelistyka jako działanie twórcze370-371
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne371-373
Muzeum Poczty i Telekomunikacji - Oddział w Gdańsku374
Malik Jan Koperty pocztowe z wizerunkiem władców polskich374-378
Tuz Wojciech Finał konkursu "Wzdłuż Karpat i Sudetów"378
Regulamin XXXV Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego "Na Warmii i Mazurach"379
Tuz Wojciech Wykaz znaków pocztowych do XXXV Konkursu380
Czytelnicy piszą380-384
Recenzje384-385
Wystawy385-388
Z życia PZF388
Nowości polskie389-390
Nowości zagraniczne390-393
Rejnowski Bronisław Ceny393-394
Ogłoszenia394-398

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.