Filatelista,  rok 1995, numer 8(874)

Nowości polskie266
Międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia filatelistyczne268
Członkowie Honorowi Polskiego Związku Filatelistów268-269
Honorowi Prezesi Polskiego Związku Filatelistów270
Polski Związek Filatelistów Zarząd Główny270
Komisje Zarządu Głównego PZF270-271
Delegaci Polskiego Związku Filatelistów do komisji FIP271
Polska Akademia Filatelistyki271-272
Studium Filatelistyki PZF272
Okręgi Polskiego Związku Filatelistów272-283
Eksperci PZF283-284
Rzeczoznawcy PZF do wyceny zbiorów filatelistycznych284-285
Kluby zainteresowań PZF285-286
Polskie kluby filatelistyczne za granicą lub kluby zbieraczy znaczków polskich287
Wydawnictwa Zarządu Głównego288
Wydawnictwa ciągłe Okręgów i Oddziałów PZF288
Wydawnictwa ciągłe klubów zainteresowań PZF288-289
Stałe spotkania wymienne filatelistów289-290
Biblioteki filatelistyczne290-291
Muzeum Poczty i Telekomunikacji291
Adresy zarządów pocztowych skupionych w UPU (wersja angielska)291-295
Adresy związków filatelistycznych zrzeszonych w FIP (styczeń 1995 roku)295-297
Stowarzyszenie Kupców Filatelistycznych w Polsce298

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.