Filatelista,  rok 1995, numer 6(872)

Pelczar Piotr Fałszywe koperty ze znaczkiem opłaty "Mapa Polski wg Atlasu Katalońskiego" Ck 90 F187-188
Jakucewicz Stefan Od Redakcji188
Rejnowski Bronisław Budowa arkuszy znaczków emisji "100. rocznica śmierci Stanisława Moniuszki"188-190
Falkowski Józef Korespondencja żołnierzy A.K. internowanych w ZSRR w latach 1944-1946190-192
Rejnowski Bronisław Denominacja dopłat192-194
Tokar Jerzy "Bajończycy" 1914-1915194-195
Zaborowski Jan Znaki opłaty skarbowej - Revenue cz. II Znaczki skarbowe - stemple196-198
Malendowicz Ludwik K. Ocena eksponatów poszczególnych klas wystawowych na Światowej Wystawie Filatelistycznej Philakorea ‘94 Seul 16-25 sierpnia 1994199-200
Hejmowski Klemens Bitwy morskie cz. VIII201-204
SJ Dymarki Nr 29204
SJ Narody Zjednoczone Biuletyn Nr 54204
SJ Pies Nr 1(8)204
Tuz Wojciech Filatelistyka w zielonej szkole205
Tuz Wojciech Przed finałem konkursu206
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne 206
Kołosow Lew Jeszcze raz o stemplach cenzury z roku 1918207
Krakowski Informator Filatelistyczny207
SJ Opolski Informator Filatelistyczny Nr 1/95207
Likwidacja stempelka gwarancyjnego208
Z żałobnej karty208-209
Nowości polskie209-212
Nowości zagraniczne212-214
Wymiana z zagranicą214
Rejnowski Bronisław Ceny nowości zagranicznych214-215
Ogłoszenia215

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.