Filatelista,  rok 1995, numer 5(871)

Ways Marian "Poprawione" fałszerstwo pierwszego polskiego znaczka151-152
Piekut Janusz Zbigniew Przedwojenne poczty peronowe152-153
Zaborowski Jan Znaki opłaty skarbowej - revenue cz. I153-154
Barański Stanisław, Falkowski Józef Korespondencja Polaków deportowanych w ZSRR w latach 1939-1945 (dokończenie)154-156
Woźniak Adam Pierwszy stempel Poczty Łódzkiej w 170. rocznicę istnienia Poczty w mieście156-157
Piekut Janusz Zbigniew Powojenne pośrednictwo pocztowe157
Pelczar Piotr Skasowania okolicznościowe a nominał znaczka157-158
Jarzynkowski Andrzej "Wkraczają komputery"158-160
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne160-162
Malik Jan Zbieramy znaki pocztowe Czech i Słowacji162-165
Adamski Przemysław Osobliwości znaczków polskich Nr 1333165
Bednarz Józef Osobliwości znaczków polskich Nr 3097, 3124, 3125165-166
Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce cz. 38166-167
Ikar Nr 8168
Kolejnictwo Ilustrowany biuletyn Tematyczny Nr 27168
Miniatury Czesława Słani Informator Nr 8 i nr 9168
SJ Święty Gabriel Nr 42168
Parfiniewicz Jerzy Niemieckie pisma filatelistyczne168-169
Datowniki Białorusi169
900. znaczek Czesława Słani169
Piekut Janusz Zbigniew "Lituania"169
CEZ Archiwum historii niemieckiej poczty 2/94170
Rejnowski Bronisław Polskie frankatury mechaniczne 170-171
Słowiński Krzysztof Kto nie lubi kina? 171
Pokaz w Cieszynie172
Malik Jan Dunajfila ‘95 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna w Bratysławie172
Lewandowski Wojciech Krajowa Wystawa Filatelistyczna "Michael ‘95"172
Redakcja Sprostowanie172
Kołaciński Ireneusz Trzecia Wystawa Filatelistyczna "Film-Fil ‘95"172-173
SJ ZO PZF w Kielcach173
Zarząd Klubu Zainteresowań Znaki Polecenia173
Z żałobnej karty173
Z żałobnej karty173
Nowości polskie174-175
Nowości zagraniczne176-178
Rejnowski Bronisław Dinozaury-modny temat179
Ogłoszenia179

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.