Filatelista,  rok 1995, numer 4(870)

Typujemy najładniejszy znaczek Polski 1994 roku115
Rejnowski Bronisław Znaczek 60 groszy emisji "1000 szkół na Tysiąclecie"116-117
Petriuk Stefan, Szwemin Marian Stosunki pocztowe między Polską i Litwą w latach 1558-1939117-121
Korszeń Zbigniew, Sękowski Aleksander Polskie losy122-124
Barański Stanisław, Falkowski Józef Korespondencja Polaków deportowanych w ZSRR w latach 1939-1945 cz. I124-128
Tematy ogólnopolskich młodzieżowych konkursów filatelistycznych organizowanych przez Polski Związek Filatelistów128-129
Pocztowe numery adresowe129
JB Rozwiązanie zadania z nr 1/95129
Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce cz. 37129-130
SJ "Kolejnictwo" Ilustrowany Biuletyn Tematyczny130
SJ Pies nr 6-nr 7130-131
Rejnowski Bronisław Nowy cennik FKR131
BR Katalogi Yverta131-132
Świat erek132
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne Nr 21 Nr 22132
SJ Biuletyn Polonus Nr 469132
Madej Piotr Cenzury trójkątne z 1939 roku133
Pryzmont Zdzisław 75. rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II133-134
Poczta Polska na ziemiach zachodnich134
BR Pamięci narodom świata134-135
K.Z. "Watykan"135
Z żałobnej karty135-136
Nowości polskie136-137
Nowości zagraniczne138-142
Plany emisyjne142-143
Rejnowski Bronisław Nie można mieć wszystkiego143-144
Ogłoszenia144

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.