Filatelista,  rok 1995, numer 3(869)

Rejnowski Bronisław Jeszcze o bloku z naszyjnikiem z bursztynów75-77
Tokar Jerzy Błędny nominał znaczka na marginesie arkusza77
Janik Zygmunt Białe plamy w tematyce emisji znaków pocztowych77-78
Danielski Jan, Lubiński M. Oficerowie polscy w niewoli sowieckiej 1939-1941 wprowadzenie do historii pocztowej dokończenie79-86
Jagodziński Jerzy, Parfiniewicz Jerzy Austriacka poczta polowa "600" w Warszawie86-87
Bartoszewicz Wojciech Z historii poczt ambulansowych87-88
Rejnowski Bronisław Poczty peronowe w okręgu lwowskiej dyrekcji PiT w okresie 1934-193988-89
Pelczar Piotr Fałszerstwa na szkodę poczty89-90
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne90-91
Kurczyński Antoni Holenderski pomysł na szkolenie młodzieży91-92
Witkowski Tadeusz Sarkofag Rychezy92
Piekut Janusz Zbigniew Wiadomości ze świata92-94
Tekel Jozef Dzień Wszechsłowiański w Bratysławie94
Szwemin Marian Rolf Ritter kolejnym publicystą wyróżnionym medalem im. Jana Witkowskiego94-95
SJ Jubileusz Arge Schifppost i S.M.S. Navicula95
Parfiniewicz Jerzy Nie wydane "Polonica"95
Vostatek Miroslav Polonica w Czechach 95-96
BR W Izraelu96
W Wielkiej Brytanii96
Co to za stemple?97
SJ Dymarki Nr 27/2897
SJ Święty Gabriel Nr 4197
SJ Syrena 56-5897
SJ Bulletin of the Polish Philatelic Society of Australia Nr 170/7198
BR Katalog ostemplowań poczty izraelskiej98
SJ Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. F. Chopina w filatelistyce98
Kurczyński Antoni Scott 199598-99
O inflacji w RSFRR w latach 1917-192399
Ukraina prowizoria i prywatne wydania 1992-1994100
Piekut Janusz Zbigniew Wildflecken-Durzyn100
Bukowski Jan Znaczki "Tajnej Poczty Polskiej"100-101
Tokar Jerzy O poczcie lokalnej w Łodzi 1915-1918101-102
Stasiłowicz Zbigniew 70 lat Korpusu Ochrony Pogranicza102
Skołucki Jan Zdrowa żywność102-103
JK Pokaz w Głogowie103
Ziemia Chrzanowska ‘95103
Komunikat wydawcy103
Apel103
SJ ABC104
SJ 75 - lecie PWPW104
Nowości polskie 104-105
Nowości zagraniczne105-106
Plany emisyjne106
Wymiana z zagranicą107
Rejnowski Bronisław Pozorne ożywienie107
Ogłoszenia107-108

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.