Filatelista,  rok 1995, numer 11(877)

Walisch Stanisław Znaczki drukowane na sklejonej taśmie papieru382-383
Jakucewicz Stefan Od Redakcji383
Madej Piotr Jeszcze o trójkątnych stemplach cenzury z 1939 r.384-386
Sękowski Aleksander Poczta Towarzystwa Dunajskiej Żeglugi Parowej i jej znaczki cz. I387-389
Sapieszko Andrzej 100. rocznica otwarcia Kanału Kilońskiego390-391
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne aukcje filatelistyczne392
Pszczółka Józef Pechowa Soła na znakach pocztowych392-393
Tokar Jerzy Nieznane stemple okolicznościowe Poznania393-394
Bykowski Karol Napisy na marginesach394
Bykowski Karol, Kłosiewicz Przemysław Błędny nominał znaczka na marginesie arkusza395
Tokar Jerzy Dwa różniące się stemple okolicznościowe Dziekanowic395
Madej Piotr Polskie losy...395
Malendowicz Ludwik K. Weksylologia w filatelistyce396-397
Dymarki Nr 30397
Ikar Nr 10397
Kolejnictwo Ilustrowany Biuletyn Tematyczny Nr 28397
SJ Pies Nr 2397
Malendowicz Ludwik K. Informator Stowarzyszenia Brytyjskich Towarzystw Filatelistycznych ABPS - Association of British Philatelic Societies na rok 1995397-399
Bulletin of the Polish Philatelic Society of Australia399
SJ Syrena nr 62399
Tuz Wojciech Przykładowy plan zajęć w Młodzieżowym Kole Filatelistycznym399-400
SJ Miniatury Czesława Słani Informator nr 10400
Szwemin Marian Nasza praca - nasza nadzieja Getto łódzkie 1940-1945400-401
Witkowski Jan Zumstein Schweiz, Liechtenstein 1996401
Redakcja Wyniki XVII OWF "Warszawa ‘95"401-402
Michałowski Władysław Światowa Specjalistyczna Wystawa Filatelistyczna "Historia poczty i całostek pocztowych Finlandia ‘95"403-404
Paszkiewicz Michał Krajowa Wystawa Filatelistyczna "150 lat Huty Oława 95"404-405
WF "Juvenis-XI"405
Patralski Zbigniew Wałbrzych ‘95405-406
WF 50 lat Dyrekcji Okręgu Poczty w Łodzi406
Piekarski Jerzy Nagroda im. St. Kamlera406
Komunikaty i informacje filatelistyczne ZO PZF w Kielcach406
Biuletyn informacyjny ZO PZF w Bydgoszczy Nr 1 (45) kwiecień 1995 r.406-407
SJ Opolski informator filatelistyczny nr 3 (19) 1995407
Komunikat407
Nowości polskie407-409
Nowości zagraniczne409-413
Plany emisyjne na 1996 r.413
Rejnowski Bronisław Wystawy a ceny414
Redakcja Sprostowanie414
Ogłoszenia414-415

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.