Filatelista,  rok 1994, numer 7-8(861-862)

Rejnowski Bronisław "Motyle" przyleciały z USA, cz. II218-221
Komunikat219
Rejnowski Bronisław "Motylec przyleciały z USA- dok. ze str. 218220-221
Haraburda Aleksander Królestwo Polskie 1817- 1870 próba inwentaryzacji stempli nadawczych - miejscowników - kolistych typ III C Pocztamtu Centralnego w Warszawie221-223
Barański Stanisław, Falkowski Józef Korespondencja z obozu koncentracyjnego Bergen - Belsen223-224
Woźniak Adam Lokalne stemple cenzury przesyłek pocztowych w okupowanej przez Niemców części Królestwa Polskiego w 1918 r.224-225
Walisch Stanisław Podejrzane arkusiki znaczków 10 + 10 zł Generalnej Guberni (PZP nr ON155)225-226
Piętka Zbigniew Badanie papieru znaczków polskich z lat 1945 - 1960227-236
Redakcja Od redakcji236
Sękowski Aleksander Legenda Mafekingu237-239
Malendowicz Ludwik K. Nowości poczt świata i/lub (?) klasa otwarta240-241
Rejnowski Bronisław Jubileusz polskiej prasy filatelistycznej241-242
Malendowicz Ludwik K. Związki filatelistyczne Europy- dotowanie przez poczty i świadczenia na rzecz członków243-244
Zubel Zygmunt Znaczki nr: 2573-78, 2878, 2940, 2968, 2975244-245
Redakcja Sprostowanie 245
List dyrektora PP do L. Malendowicza245
Parfiniewicz Jerzy Doniosła uroczystość na znaczkach i stemplach246
Piekut Janusz Zbigniew W Gibraltarze246
Piekut Janusz Zbigniew W ONZ - Witraż Wyspiańskiego246
Grabarczyk Józef Poczet królów i książąt polskich, cz. XIII247-248
Tuz Wojciech Jak powstaje koło filatelistyczne w Polskiej Szkole w Daugavpils?248
Hejmowski Klemens Bitwy morskie, cz. I249-252
Tuz Wojciech Spółdzielczy świat w filatelistyce253-254
Dunst Janusz Można czy nie można? Jeszcze o planie w eksponacie tematycznym254-255
Jakucewicz Stefan Znaki polecenia255
Jakucewicz Stefan Ikar - 5/6255
Jakucewicz Stefan Kolejnictwo - nr 24. Ilustrowany Biuletyn Tematyczny 255
Jakucewicz Stefan Święty Gabriel - nr 38, 39255
Pelczar Piotr Pierwsze polskie karty pocztowe i ich typy256-262
Janicki Paweł Aukcja niezbędna?263
Piekut Janusz Zbigniew Jeszcze o poczcie w okresie wielkich manewrów 1925 r.265
MCh Czyżby 100 lat?265
Woźniak Adam Nie byliśmy gorsi265
Michalak Bogdan Nowy katalog stempli o treści chrześcijańskiej266
Rejnowski Bronisław Poczta w Ostrzeszowie266
Kurczyński Antoni The London Philatelist, Rocznik 1993266-267
Jarzynkowski Andrzej 50. rocznica bitwy pod Monte Cassino267-268
Rejnowski Bronisław Wystawa w Ciechocinku268-269
Przybyła Roman Iława’94269
Milewski Janusz Święto stalorytniczego znaczka269
Plan wystaw na 1994 r. Muzeum Poczty i Telekom. we Wrocławiu270
Białek Henryk Plenarne posiedzenie ZG PZF270-271
Białek Henryk I konferencja naukowa PAF271
Białek Henryk Nowi eksperci PZF272
Białek Henryk Rzeczoznawcy272
Jasny Maciej Zielonogórskie propozycje273
Spotkania wymienne w Olsztynie 273
Jakucewicz Stefan Reaktywowanie Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych 273
Jakucewicz Stefan Ciechocinek- Biuletyn nr 1274
Z żałobnej karty. Zbigniew Surowiał 1942-1994274
Z żałobnej karty. Edward Miller 1914-1994274
Z żałobnej karty. Edward Fedyn275
Z żałobnej karty. Witold Perepeczko275
Z żałobnej karty. Otton Gross275
Nowości polskie275-279
Nowości zagraniczne279-281
Plan emisji na 1995 r.281
Rejnowski Bronisław Rezultaty majowej aukcji w Rempex-ie281-282
Ogłoszenia282

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.