Filatelista,  rok 1994, numer 6(860)

Korszeń Zbigniew Usterki serii przedrukowanej GG z 1940 roku184-185
Jakucewicz Stefan Prezydium ZG PZF o "Filateliście"185
Malendowicz Ludwik K. List otwarty. Grzegorz Szermanowicz186
Rejnowski Bronisław "Motyle" autentyczne czy fałszywe?187-188
Tokar Jerzy List z katastrofy189
Księski Janusz Fałszywy stempel polskiej poczty polowej190
Malendowicz Ludwik K. VIII konferencja filatelistów Europy w Lisse- Holandia191-192
Janik Zygmunt Z punktu widzenia wystawcy192-194
Grabarczyk Józef Poczet królów i książąt polskich, cz. XII195-196
Tuz Wojciech Przed wakacjami196-197
Bartczak Dorota Wieści z Oleśnicy197-198
JB Samochody198
Jakucewicz Stefan Klub zainteresowań znaczkami "Czesław Słania"199
Jakucewicz Stefan Maryniści, Biuletyn Nr 3199
Jakucewicz Stefan Frankotyp- Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych199
Jakucewicz Stefan Kolejnictwo199
Pelczar Piotr Kolejny wariant fałszywej karty pocztowej200
Isakiewicz Zbigniew Cp- 1025200-201
Krupa Krzysztof Fałszerze górą202
Zubel Zygmunt Osobliwości znaczków polskich: 1411, 1506, 1977-1978, 2328-2335203
OB Różnice w kolorze203
Białek Henryk Międzynarodowy podręczny informator IFSDA204
Jakucewicz Stefan HBBF - nr 1/4, 1991 r.204
Bura Fabian Michel- Katalog Specjalizowany Niemcy 1994204
Cieślikowski Zbigniew Archiwum niemieckiej poczty nr 2/93205
Cieślikowski Zbigniew Biuletyn Klubu Zainteresowań Znaczkami GG 1939-1945 w RFN205
Bura Fabian Ruch filatelistyczny w Gdyni205
Jakucewicz Stefan 200. rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 - 1994205
Białek Henryk Hafnia ’94206
Kłodos Zdzisław Kolekcje piskich filatelistów206-207
Adamczyk Zbigniew W żołnierskim mundurze207
Jakucewicz Stefan Opolski Informator Filatelistyczny207
Jakucewicz Stefan Gdańskie Wiadomości Filatelistyczne207
Jakucewicz Stefan Biuletyn Filatelistyczny Okręgu Warszawskiego PZF Nr 1, Nr 2/94207
Nowości polskie208-209
Nowości zagraniczne209-211
Rejnowski Bronisław List z Łucka za 11 mln. Zł211-212
Rejnowski Bronisław W sklepach filatelistycznych212
Rejnowski Bronisław Rarytasy na aukcji w Rempexie 29 X 1994 r.212
Bura Fabian Nowości polskie w Michel - Rundschau 1-4/94212
Ogłoszenia213

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.