Filatelista,  rok 1994, numer 5(859)

Białek Henryk FEPA jako czynnik zjednoczonej Europy146-149
Malendowicz Ludwik K. Posiedzenie Biura FEPA149
Tokar Jerzy Listy Legionów Polskich we Włoszech z przełomu XVIII/XIX w.149-150
Jagodziński Jerzy, Parfiniewicz Jerzy Dzieje znaczka "Kopernik"151
Woźniak Adam Całostki pocztowe z getta w Łodzi z 1941 r.152-153
Barański Stanisław, Falkowski Józef Możliwości konserwacji zniszczonych, unikalnych walorów filatelistycznych154-156
Janik Zygmunt Błądzące przesyłki- dokończenie156-158
Pszczółka Józef Plewy w pszenicy czyli- o usterkach znaczka nr kat. 3269158-159
Zubel Zygmunt Znaczki nr 401, nr 1158159
Żukowski Bogdan Blok nr 107 "Szlak Bursztynowy"159
Tekel Jozef Rocznica w Słowacji160
Parfiniewicz Jerzy Nowy szał …?160
Michalak Bogdan Podarek matki chrzestnej161
Rejnowski Bronisław W Austrii161
Tuz Wojciech Przed finałem162
Grabarczyk Józef Poczet królów i książąt polskich, cz. XI162-163
Jakucewicz Stefan Czesław Słania- grawer XX wieku163
Rozwiązania zadania z nr 1/94163
Kwasnikow Jurij Nie wierz swoim oczom, cz. III164-165
Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce, cz. XXXV165-166
Pies- Nr 2, Nr 3166
Jakucewicz Stefan Syrena - Nr 48, Nr 49166
Michalak Bogdan Gabriel- Bildhefte166
Woźniak Adam Poczty lokalne 1915-1918 w okupowanej Polsce167-168
Rejnowski Bronisław Katalog całostek i formularzy pocztowych GG168-169
Turkowid Bronisław W Lipniku nad Beczwą w Czechach170
XVI Zjazd PZF170
Rzeczoznawcy170
Jasny Maciej Zielonogórskie doświadczenia171
Klub Zainteresowań Filatelistycznych Ziemia Gdańska171-172
Spotkanie wymienne w Toruniu172
Z żałobnej karty. Stanisław Miller 1924-1994172
Nowości polskie172-173
Plan emisji znaczków pocztowych na 1995 r.173
Nowości zagraniczne174-176
Rejnowski Bronisław Wyścig z inflacją176-177
Ogłoszenia177

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.