Filatelista,  rok 1994, numer 3(857)

Walisch Stanisław Dwa typy nadruku na znaczku wydania prowizorycznego z 1989 roku, nr kat. 308674
Komorowski Andrzej Korespondencja z obozu koncentracyjnego Hamburg-Neuengamme75-77
Jagodziński Jerzy, Parfiniewicz Jerzy Poczta na usługach manewrów Wojska Polskiego w 1925 r.78
Janik Zygmunt Błądzące przesyłki, cz. I79-80
Żelazny Seweryn Komu potrzebne jest stoisko filatelistyczne na Wyspie Króla Jerzego?81
Michulec Jerzy Poczta Polska w Wielkiej Brytanii 1941-1945 r., cz. II82-84
Rejnowski Bronisław Nowy offset PWPW85-86
Kwasnikow Jurij Nie wierz swoim oczom, cz. I87
Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce, cz. XXXIV88-89
Jakucewicz Stefan Kolejnictwo89
Grabarczyk Józef Poczet królów i książąt polskich, cz. IX89-91
Europa91
JB Rozwiązanie zadania z nr 12/9391
Rejnowski Bronisław Ilustrowane kartki pocztowe z RUP Poznań92-93
Pelczar Piotr Dziurkowane Ck 84… i Ck 8593-94
Piekut Janusz Zbigniew W USA- "Polpex ‘94" w Chicago 94
Piotrowski Sławomir Amerykańskie karty telefoniczne 94
Stempel prowizoryczny Szczytna 95
Co to za stemple?95
Piekut Janusz Zbigniew W Rosji czy na Białorusi95
Danielski Jan Kilka uwag na temat pisarstwa i publikowania95-96
Barański Stanisław, Falkowski Józef 96-97
Jakucewicz Stefan Od redakcji97
Jakucewicz Stefan Poczta i filatelistyka na Litwie97-98
Jakucewicz Stefan Syrena- Nr 46 i Nr 4798
Białek Henryk Eksperci, rzeczoznawcy i badania w PZF98-100
Pamuła Jerzy Wizyta100
Z żałobnej karty. Marian Palmowski 7.12.1929-24.2.1993100
Nowości polskie101-102
Nowości zagraniczne102-104
Plany emisyjne104
Rejnowski Bronisław Spadek notowań Skandynawii. Turcja w Górę105
Ogłoszenia106

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.