Filatelista,  rok 1994, numer 2(856)

Krupa Krzysztof Fałszywa koperta...38-39
Żelazny Seweryn ... i fałszywe znaczki niemieckie39-40
Cieślikowski Zbigniew Wiadomości z Litwy40-41
Strygin Andrej Totalny bałagan41-43
Kurczyński Antoni Uwagi jury dla wystawców tematycznych o eksponatach tematycznych "Genova’92"43-46
Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce, cz. XXXIII46-47
Świeykowski Aleksander Aukcja niezbędna47-49
Hejmowski Klemens 75 lat polskiej Marynarki Wojennej- dokończenie49-54
Pelczar Piotr Prekursory całostek polskich z terenu Wielkopolski52-53
Rejnowski Bronisław Mapa Polski wg "Atlasu Katalońskiego-" nakłady i różnice sygnatur53-54
Rejnowski Bronisław Błędnodruk kartki pocztowej Cp 61954
Piekut Janusz Zbigniew W Kanadzie- święty Mikołaj54
Grabarczyk Józef Poczet królów i książąt polskich, cz. VIII55-56
Rozwiązanie zadania z nr 9/9356
Książęce dłonie56
Michalak Bogdan W Szwajcarii- Studnia Polaków57
Macha Roman W Szwecji57
Rejnowski Bronisław Międzynarodowe Spotkanie Zbieraczy Znaków Polecenia w Linzu57
Piekut Janusz Zbigniew W Christkindl - jak co roku58
Chrostowski Waldemar Jan Paweł II w filatelistyce (III)58-59
Cieślikowski Zbigniew Archiwum historii niemieckiej poczty59
Rejnowski Bronisław Cenniki FKR60
Kurczyński Antoni Scott- tomy 1, 2, 4, 560-61
MCh Poczta Polska62
Jakucewicz Stefan Proces o prawa autorskie do katalogu znaczków62
Erdmann Zenon Dwa wieki poczty na Pałukach62-63
Kołaciński Ireneusz 75. rocznica odzyskania niepodległości63
Rejnowski Bronisław Trzcianka’9363
Z żałobnej karty. Piotr Zaremba 1910-199363-64
Z żałobnej karty. Władysław Drobiński 1909-199364
Z żałobnej karty. Witold Szepietowski 1932-199364
Z żałobnej karty. Karol Guttmann64
Nowości polskie65-66
Nowości zagraniczne66-67
Plany emisyjne67-68
Wymiana z zagranicą68
Rejnowski Bronisław Kupcy podnoszą68-69
Bura Fabian Nowości polskie w Michel Rundschau 11-12/9369
Ogłoszenia69-70
Regulamin rzeczoznawców PZF wyceny zbiorów filatelistycznych70
Plenum ZG PZF71
Plan wystaw PZF w 1994 r. oraz udział w wystawach międzynarodowych71

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.