Filatelista,  rok 1994, numer 12(866)

Malendowicz Ludwik K. 63. Kongres FIP- Seul, 25-26 sierpnia 1994398
Blok nr 107 "Szlak bursztynowy" zwycięzcą399
Rejnowski Bronisław Dwa warianty bloku IV Światowy Dzień Młodzieży Częstochowa 1991400-40
Woźniak Adam Poczta Legionów Polskich w Dęblinie od ok. czerwca 1916 do 10 kwietnia 1917401-402
Kłodos Zdzisław "Oko"- stempel prowizoryczny up. Szczytno403
Rejnowski Bronisław Spreparowana całość z "Polską Nr 1"404
Madej Piotr Dalsze pośrednictwa pocztowe405
Jagodziński Jerzy, Parfiniewicz Jerzy Marginesy arkuszy znaczków405-406
Rejnowski Bronisław O Cp 50 raz jeszcze406-407
Grabarczyk Józef Poczet królów i książąt polskich, cz. XVII408
Zubel Zygmunt Osobliwości znaczków polskich: 2841, 2881-2884, 2965, 3289,409
Vainora Ricardas Na Litwie409
Gryniew Jawhienij Na Białorusi409-410
Księski Janusz Już ich nie będzie410
Piekut Janusz Zbigniew Nagroda im. Roberta Stolza411
Piekut Janusz Zbigniew Prix Olimpia’94411
Jakucewicz Stefan HBBF- nr 119-122 i nr 123-126411-412
Jakucewicz Stefan Syrena- nr 52-55412
Jakucewicz Stefan Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne- nr 20412
Jakucewicz Stefan Ewolucja stempli koszalińskich urzędów pocztowych w latach 1817-1950412
Jakucewicz Stefan Rozwój poczty do 1922 roku na Ziemi Raciborskiej i Rybnicko-Wodzisławskiej412
Hejmowski Klemens Bitwy morskie, cz. V413-416
Jakucewicz Stefan Kopasyny417
Kędzior Antoni 55. rocznica Września417
Znaczki pocztowe Australii417
Kurczyński Antoni Fepapost’94418
Jasny Maciej Głogów418-419
Jakucewicz Stefan Informator ZO PZF w Rybniku- wrzesień 1994419
Nowości polskie419-420
Nowości zagraniczne420-422
Rejnowski Bronisław Denominacja znaków opłaty pocztowej422
Redakcja Dziękujemy423
Skorowidz za rok 1994423-427
Ogłoszenia427-428

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.