Filatelista,  rok 1993, numer 9(851)

Walisch Stanisław Usterki formy przedrukowanej- 3 zł- /Warszawa/ 17.I.1945 znaczka z serii "10 miast"- PZP nr 348278-280
Rejnowski Bronisław Nie notowana usterka na znaczku 10 fen./ 6 groszy z 1918 r.280-281
Żakowski Wojciech Jeszcze raz o znaczku nr 2534281
Rejnowski Bronisław Usterki perforacji na arkuszach znaczków drukowanych techniką offsetową282-283
Kapkowski Jacek Stempelki polskiej poczty lotniczej283-285
Sękowski Aleksander Australia - trudne zrastanie się kontynentu, cz. II285-286
Rejnowski Bronisław Spolszczona kartka pocztowa z Rabki286-287
Pelczar Piotr Różnice papieru Cp 668287
Kalka Marian Katedry kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce, cz. III288
Chrostowski Waldemar, Krok Mieczysław Kronika pielgrzymek Jana Pawła II na walorach Tanzanii, cz. II289
Alexiewicz Władysław, Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce, cz. XXIX289-290
Jakucewicz Stefan Kangur - Biuletyn Tematyczny K. Z. Znaczkami Pocztowymi Australii: nr 6, nr 7290
Jakucewicz Stefan Kolejnictwo - Ilustrowany Biuletyn Tematyczny290
Jakucewicz Stefan Klub Marynistów - Biuletyn Informacyjny ZO PZF Gdańsk290
Regulamin XXXII Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego organizowanego przez Polski Związek Filatelistów w roku szkolnym1993/ 1994291
Tuz Wojciech Filatelistyczny horoskop na cały rok szkolny292
Rękosiewicz Tomasz Kierunek→ małe miasta293
Grabarczyk Józef Poczet królów i książąt polskich, cz. III293-294
Redakcja Sprostowanie294
Znaczek bawi294
Żurawski Józef Korespondencja z frontstalagów- konieczne wyjaśnienia295
Barański Stanisław, Falkowski Józef 295-296
Alexiewicz Władysław Zagraniczne znaki pocztowe związane ze ŚWF "Polska’90"296-297
Jakucewicz Stefan Biuletyn Filatelistyczny Okręgu Warszawskiego PZF: nr 3, 4, 5 z 1993 r.297-298
Jakucewicz Stefan Filatelistyczny Kalejdoskop Reklamowy298
Kurczyński Antoni The London Philatelist298-299
Białek Henryk Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej299
Bura Fabian Michel- Katalog specjalizowany Niemcy 1993299-300
Ways Marian Katalog znaczków polskich 1860- 1992300
Kurczyński Antoni Scott 1993, tom 4300-301
Rejnowski Bronisław Odpowiedzi redakcji301
Białek Henryk O "kryzysie" polskiej filatelistyki301-303
Stasiłowicz Zbigniew Obchody 100-lecia filatelistyki polskiej w Okręgu Koszalińskim PZF303
Nowy prezes303
Z żałobnej karty. Jerzy Zadurowicz 1903- 1993303-304
Jakucewicz Stefan Sport - Łeba’93304-305
Herda Józef Przyroda Zamojszczyzny305
Nowości polskie306
Nowości zagraniczne307-308
Rejnowski Bronisław Wakacje ze znaczkami308-309
Ogłoszenia309

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.