Filatelista,  rok 1993, numer 7-8(849-850)

Rejnowski Bronisław Fruwający motyl218
Sękowski Aleksander Australia- trudne zrastanie się kontynentu, cz. I220-222
Korszeń Zbigniew "Bomba" - usterka druku na znaczku nr 381- uzupełnienie222-223
Brzozowski Bronisław Prekursory znaczków pocztowych224-226
Woźniak Adam Stemple cenzury przesyłek nie tylko łódzkich w latach 1919-1921226-229
Pelczar Piotr Fałszerstwo karty Wolnego Miasta Gdańska229-230
Rejnowski Bronisław Usterka drukowania na Cp 1007231
Dodruk na całostce PMW231
Rejnowski Bronisław Ogólnopolska kartka pocztowa bez znaku opłaty231-232
Rejnowski Bronisław Z obozu w Starobielsku232-234
Barański Stanisław, Falkowski Józef Grafika internowanych w Szwajcarii (projekty znaków i kart)234-237
Tokar Jerzy Jak stosować w filatelistyce nazwę "poczta"237-239
Koput Janusz Stemple poczty peronowej239-240
Woźniak Adam Polski korpus posiłkowy 1917- 1918240-243
Scaiceanu Cristian Poczta między Mołdawią i okupowanym terytorium Rumunii243-244
Kurczyński Antoni Filatelistyka tematyczna na ŚWF Polska’93245-247
Chrostowski Waldemar Kronika pielgrzymek Jana Pawła II na walorach Tanzanii, cz. I247-249
Kalka Marian Katedry kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce, cz. II249-250
Alexiewicz Władysław, Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce, cz. XXVIII250-251
Jakucewicz Stefan K.Z. znaczkami "Czesław Słania"251
Niemieckie kluby zainteresowań251
Tuz Wojciech Finał XXXI Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego rozstrzygnięty252
Domański Marcin Filateli- landia252-253
Synowiec Tomasz Nasze marzenia253
Polakowski Krzysztof Będzie gorzej, jeśli …253
Kołodziejczyk Mieczysław Akcja "Arsenał"254
Grabarczyk Józef Poczet królów i książąt polskich, cz. II254-255
Spróbuj rozwiązać!255
Rejnowski Bronisław Najwyższy brytyjski nominał256
Rejnowski Bronisław W Austrii256
Rejnowski Bronisław Na Ukrainie256-257
Parfiniewicz Jerzy W Islandii257
Parfiniewicz Jerzy We Francji257
Alexiewicz Władysław W Gujanie258
Alexiewicz Władysław W USA258
Jakucewicz Stefan Syrena- nr: 40, 41, 42, 43258-259
Cieślikowski Zbigniew Biuletyn Klubu zainteresowań polskimi znaczkami pocztowymi w RFN259
Białek Henryk Polskie frankatury mechaniczne260-262
Myślicki Andrzej Nazwy pocztowe na ziemiach polskich262
Kurczyński Antoni Katalog Scott 1993262-263
Zbierski Marek Motiv Philatelie263-264
Białek Henryk ŚWF "Polska’90" a przyszłość polskiej filatelistyki264-266
Grabarczyk Józef Szczecin - 750266
Grabarczyk Józef Ophilex ’93267
Nowości polskie267-268
Nowości zagraniczne269-270
Rejnowski Bronisław Po wystawie271-272
Bura Fabian Nowości polskie w Michel—Rundschau 5/ 93273
Ogłoszenia273
Rejnowski Bronisław Polskie karty telefoniczne274-275

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.