Filatelista,  rok 1993, numer 5(847)

Klima Jerzy B. Radosne święto filatelistów polskich… rozmowa ze Stanisławem Szuderem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Łączności146-148
Redakcja Rozmowa z Henrykiem Białkiem, prezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów148-150
Przed otwarciem…150-151
ŚWF "Polska’93"151-155
Barański Stanisław, Falkowski Józef Korespondencja z frontstalagów157
Danielski Stefan List z obozu przymusowej pracy158
Pelczar Piotr Formaty Cp 5x2 z obozu Gross-Born158
Odręczne skasowania z 1919 r.159
Kurczyński Antoni Dwadzieścia lat filatelistyki tematycznej, cz. II160-162
Alexiewicz Władysław, Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce, cz. XXVI163-164
Klub zainteresowań "Kolejnictwo"164
Skołucki Jan "Tarnoviana"…165
Alexiewicz Władysław Z pracy komisji tematycznej165
Tuz Wojciech Naśladownictwo wskazane165-166
Barczyk Jan Rozwiązanie zadania z nr 12/ 92166
Parfiniewicz Jerzy Walc filatelistów166
Alexiewicz Władysław W Niemczech166
WA W Gujanie167
WA W Kuwejcie167
Żakowski Wojciech "Bomba" - usterka druku na znaczku nr 381167-168
Rejnowski Bronisław Defekty perforacji bloku z hologramem168-169
Stasiłowicz Zbigniew Usterki znaczka nr 3064169
Pelczar Piotr Kropkomania i kolorkowanie na całostkach170
Gronert Wiktor, Gross Otton Mini - encyklopedia170-171
Rejnowski Bronisław Yverta katalog kart telefonicznych171-172
Nowości polskie172-173
Nowości zagraniczne173-175
Plany emisyjne175
Konkurs im. St. Kamlera175
Z żałobnej karty. Inż. Jerzy Trzciński 1910-1993175-176
Rejnowski Bronisław Papież na złotej folii176
Bura Fabian Nowości polskie w Michel Rundschau 2-3/ 93176-177
Ogłoszenia177

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.