Filatelista,  rok 1993, numer 3(845)

Michałowski Władysław Fałszywy znaczek z 1989 r.74
Klima Jerzy B. Jubileusz. Rozmowa z Janem Ryblewskim75-76
Klima Jerzy B. Wypowiedź Jana Malika, wiceprezesa ZO PZF, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego76-77
Klima Jerzy B. … w Kielcach78-79
Redakcja Nowa inicjatywa poczty…79
MWF "Polska’60" i… trzydzieści lat później79
Klima Jerzy B. Propagator polskiej filatelistyki (rozmowa z Fabianem Burą)79-80
Tokar Jerzy Papiery (blankiety) stemplowe XVII- XIX w.80-83
Danielski Stefan Przyczynek do poczty polowej w 1939 roku83-84
Rejnowski Bronisław Wrocławskie karty reklamowe84-85
Brzozowski Bronisław O cenzurze Powstania Wielkopolskiego85-87
Alexiewicz Władysław, Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce, cz. XXIV87-88
Heffner Jan 125 lat cech perforacji89
Redakcja Znaczek bawi90
WT Zagadka90
Barczyk Jan Rozwiązanie zadań z nr 10/ 92- Pięć kółek olimpijskich90
Janik Zygmunt Nie katalogowana odmiana stempla91
Paśko Kazimierz Pierwsza automatyczna92
Rejnowski Bronisław Wadliwy wodowskaz93
Rejnowski Bronisław Nowe typy datowników93
Szwemin Marian Prioritaire- nowy rodzaj przesyłek pocztowych93-94
Parfiniewicz Jerzy Stemple włoskie94
Plastykowe koperty94
Rejnowski Bronisław Sposób na fałszerzy95
Henrykowski Wojciech Tajemnicze "znaczki" Easdale Island95
Parfiniewicz Jerzy Karty pocztowe USA95-96
WA W Rumunii96
Rudziński Cezary W Holandii96
Parfiniewicz Jerzy We Francji97
Białek Henryk Nowe katalogi… polski 1992- 199397-98
Cieślikowski Zbigniew … pierwszy litewski98
Zaborowski Jan … dwa węgierskie98-99
KP SWF "Bangkok’93"99
Plan wystaw Muzeum Poczty i Telekomunikacji Wrocław, ul. Krasińskiego 199
Nowości polskie100-101
Nowości zagraniczne101-104
Plany emisyjne104
Rejnowski Bronisław Styczniowe ożywienie104-105
Bura Fabian Nowości polskie w Michel Rundschau 1/ 93105
Ogłoszenia105
Jasny Maciej Niedbalstwo107
Grochowicki Andrzej Jeszcze o telekartach107

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.